Akupunktør og massasjeterapeut Kari D. Wettermark har tatt over Din klinikk Lørenskog, og vil drive videre i samme lokaler en periode.


Kari har en bachelor I akupunktur, videreutdanning I barneakupunktur, kosmetisk akupunktur og er I tillegg utdannet massasjeterapeut.

Hun har jobbet på flere klinikker, Familieklinikken, Din klinikk Strømmen og Romerike Fysio ( hvor hun fortsatt jobber en dag I uken).

Interessefelt: Muskel og skjelettplager, svangerskapsplager, fødselsforberedende akupunktur, overgangsplager, kosmetisk akupunktur mm.

Hun vil også videreføre enkelte av Din klinikks behandlingsformer. Ta kontakt for mer info.

Ønsker du å sette opp time, ta kontakt på telefon 97657111 eller mail kari.wettermark@hotmail.com

Ønsker du homeopatibehandling, ta kontakt med Kari for å få mer informasjon om ny behandler.

Velkommen

 

Moderne funksjonell biologisk medisin og tradisjonelle behandlingsmetoder hånd i hånd.

Følg oss på facebook

En hårmineralanalyse er en omfattende undersøkelse som gir informasjon om mineralbalansen i kroppen vår. Analysen avdekker både mangler og overskudd, og kan spore eventuelle tungmetallforgiftninger.

Håret avspeiler nemlig vår helsetilstand, og ved hjelp av en hårmineralanalyse får man vite hva kroppen trenger for å komme i balanse. Hår er letthåndterlig og pålitelig, og er et utmerket vev å bruke for å måle mineralverdiene i vårt indre miljø. Når det oppdages en mineralubalanse i håret, er det ofte slik at det avspeiler en tilsvarende situasjon i kroppen. Hårmineralanalyse har vært brukt med gode resultater i over 30 år, og sporer ubalanser som andre analysemetoder har problemer med å vise.

Mineraler er livsviktige komponenter i en mengde kjemiske reaksjoner i kroppen, og ved underskudd kan det føre til en rekke symptomer og sykdommer. Symptomer som konsentrasjonsproblemer, trøtthetsfølelse, allergi, depresjon, hyperaktivitet, nedsatt immunforsvar, reumatiske problemer, lærevansker og osteoporose (benskjørhet), kan alle være tegn på en ubalanse i kroppens mineraler. Problemene kan også skyldes at man er forgiftet av tungmetaller. Mangler man essensielle mineraler kan det forårsake muskelsvakhet og apati.

Hårfint
For å gjøre en fullstendig håranalyse må det klippes ca. 150 mg. hår fra klienten, som videre blir sendt til et laboratorium for nærmere undersøkelse. Hårprøvene sendes deretter videre til Trace Elements inc., Dallas Texas, som er et internasjonalt autorisert laboratorium. Grunnleggeren av laboratoriet, Dr. David L. Watts, er et kjent navn innefor den internasjonale ernæringsforskningen, og benyttes som foredragsholder over hele verden.

I laboratoriet forbrennes håret til aske, og mineralmengdene måles med en bestemt metode. Så utarbeides det søylediagrammer som viser de nøyaktige mineralnivåene med en angivelse av de akseptable nedre og øvre grensene. Grensene er utarbeidet på bakgrunn av statistisk materiale, og laboratoriene utarbeider også forslag på hvilke mineraler som bør tilføres. Forslagene er både viktige og avgjørende, ettersom det er slik at det ikke alltid er godt nok og kun tilføre det mineralet kroppen mangler. Ofte må man innta andre mineraler for å øke nivået av et bestemt mineral. Det er spesielt uheldig å innta tilskudd av mineraler uten at man sikkert vet at kroppen har et underskudd på det. Uhensiktsmessig inntak av mineraler kan føre til en ubalanse i mineralene i kroppen.

Kan spore forgiftninger og ubalanser i kroppen
De vanligste årsaker til mineralubalanse i kroppen er blant annet ensidig kosthold, medfødte mangler og ubalanser, fysisk og psykisk stress, sykdom og tungmetaller i nærmiljøet.
Av mineraler som kroppen i stor grad har behov for og som måles ved en håranalyse, kan nevnes bor, kalsium, kobolt, krom, kobber, jern, kalium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nikkel, fosfor, selen, silisium, tinn, vanadium, wolfram, sink. De skadelige mineralene (tungmetaller) som måles er; arsen, aluminium, kadmium, kvikksølv, bly og palladium. Tungmetaller vi har i kroppen, kommer av at vi daglig utsettes for skadelige stoffer fra industri, biler, fly, fra maten vi spiser, vannet vi drikker og fra amalgamfyllinger i tennene våre (amalgamfyllinger inneholder 50 % kvikksølv).

Tester gjort i USA og England på kriminelle ungdommer med store adferdsforstyrrelser som hyperaktivitet, voldelighet og aggresjon viste at samtlige hadde underskudd av kalsium, magnesium, sink og krom. Det viste seg imidlertid også at ungdommene hadde for store mengder kobber i kroppen, samt at de var bly- eller kvikksølvforgiftet. Da ungdommenes ubalanser ble justert med riktig kosttilskudd endret deres adferd seg radikalt i løpet av kort tid.

Overskudd eller mangel av mineraler gir helseproblemer
Mangel av essensielle mineraler kan som nevnt tidligere gi en rekke diffuse plager. Mangel på sink ser man ofte hos de med spiseforstyrrelser, candida og dårlig immunforsvar. For høye verdier av natrium kan assosieres med høyt blodtrykk. Magnesium behøves for en normal muskelfunksjon, i hovedsak hjertemuskulaturen. Mangel på magnesium kan skape uro, angst og søvnproblemer. Kalium er igjen viktig for at næringstransporten til cellene skal fungere normalt. Mangel på kalium kan forårsake muskelsvakhet, depresjon og apati.

Inntil man har funnet sitt naturlige behov for mineraltilskudd, anbefales det at man tar en håranalyse to ganger i året. Den første testen man tar indikerer ofte en ubalanse i kroppen, men etter en periode med riktig inntak av nødvendige mineraler vil balansen ofte endre seg, så derfor er det gjerne nødvendig med en ny test for å justere. Etter et par tester vil man se at mineralstatusen normaliserer seg.

En hårmineralanalyse kan gi verdifulle opplysninger, og er spesielt godt egnet ved mistanke om tungmetallforgiftninger. Undersøkelsen har også en forebyggende hensikt, ettersom den tidlig kan avsløre eventuelle fremtidige problemer.

Artikler - Nytt og nyttig

AKUPUNKTUR SETTER NED BLODTRYKK

En akupunkturbehandling senker blodtrykk signifikant i inntil seks uker, viser en studie utført ved Susan Samueli Centre for Integrative Medicine. 66 pasienter med høyt blodtrykk deltok i studien. (Medical Acupuncture, 2015; 27:253)

Walking 20 minutes a day reduces chances of premature death

Just walking 20 minutes a day at a brisk pace could be enough to prevent an early death, say researchers who reckon that inactivity is twice as deadly as obesity.

Les mer …
GRØNN TE DREPER KREFTCELLER I MUNNHULEN

Gode nyheter om grønn te fortsetter å komme inn. Forskere har nå funnet stoffer i grønn te som dreper kreftceller i munnhulen, men lar de friske cellene være i fred.

Les mer …
TILSKUDDET SOM STOPPER ALDRINGSPROSESSEN

Ingen vil bli eldre eller ha de kroniske plagene som aldring fører med seg. Og virkningen av et spesifikt kosttilskudd ser lovende ut i forhold til å stoppe opp mange av disse prosessene, sier forskere.

Les mer …
NI RISIKOFAKTORER FOR ALZHEIMER. OG TRE TILSKUDD OG EN DRIKK SOM BEDRER ODDSENE

Det er ni risikofaktorer som står for utviklingen av mer enn 60 % av all Alzheimer. Og det er tre tilskudd og en drikk som du bør få i deg regelmessig for å hindre utviklingen.

Les mer …
SITRONJUICE STOPPER SPREDNING AV NOROVIRUS

Sitronjuice har en naturlig antiviral effekt på spredningen av norovirus, som er ekstremt smittsomt og som står bak plutselig og kraftig diarè, kvalme og oppkast, den typiske omgangssyken.

Les mer …