Apis mell. C30: Etter stikk fra insekter.

Arnica C30: Etter bitt fra dyr.

Lachesis C30: Etter bitt fra orm.