80% av brystkreft oppstår hos kvinner som ikke har noen familiehistorie for dette. En DNA Østrogen-test kan hjelpe deg å minske faren for brystkreft. Forskning viser at en økt livslang eksponering for østrogen er en stor risikofaktor for utvikling av brystkreft. DNA Østrogen tester for genvariasjoner som har innvirkning på hvordan østrogen blir prosessert I kroppen og om prosesseringen av østrogen og lignende stoffer er effektive og helsemessig positive.

Østrogen påvirker aktiviteter i et stort antall forskjellige vevstyper. Å få en genbasert guide til riktig diett og riktige hormon og kosttilskuddsanbefalinger kan være til stor helsemessig nytte for menn og kvinner som ligger an til å få plager av et stort antall østrogendominante tilstander.

DNA Østrogen ser på følgende områder:
• Variasjoner på nøkkelgener som er involvert i omsetningen og virkningen av østrogen og østrogenrelaterte bestanddeler.
• Strategier for intervenering hos bærere av høyrisikoutgaver av genvariasjoner.
• Personlige risikofaktorer assosiert med hormonbehandlig, p-piller, tilskudd av bio-identiske stoffer og ved prøverørsbehandling.