DNA Sport ser på forskjellige biologiske prosesser som har innvirkning på respons på trening og på sportslige prestasjoner. Dette inkluderer energiproduksjon og energimetabolisme, blodgjennomstrømning, respirasjon, følsomhet for inflammasjoner og oppbygning av muskel-, sener og annet bindevev.

Sportslig suksess kommer først og fremst av en personlig tilpasset treningsstrategi som optimaliserer ditt genetiske potensiale og deretter valg av en riktig livsstil, riktig ernæring og miljømessige interaksjoner for å optimalt å kunne utnytte dine nedarvede gener.

DNA Sport gransker følgende områder:
• Inflammasjoner og oksidativt stress.
• Blodsirkulasjon: respirasjon og oksygenering.
• Kardiopulmonær kapasitet.
• Energiutnyttelse under fysiske anstrengelser.
• Behov for næring under fysiske anstrengelser.
• Koffeinmetabolisme og nytte av koffein.
• Muskelfibertype- og skjelettoppbygging.
• Aerobisk kapasitet og utholdenhet.
• Energi/styrke-potensiale.
• Riktig restitusjonstrening.

Kunnskap om variasjoner i de genene som virker inn på disse biologiske områdene kan brukes til å spesialtilpasse et program for å få mest mulig utbytte av trening og konkurranse og også avdekke evt. svakheter som må jobbes videre med. Denne innsikten kan også brukes til å finne riktige trenings- og ernæringsvalg med henblikk på å hindre skader så vel som å optimalisere tiden det tar å komme seg etter store anstrengelser. Slik at du kan prestere ditt beste.