fødselsforbredende akupunktur

Akupunkturbehandling har en gunstig effekt på fødselen. 

Fødselsforberedende akupunktur, også kalt modningsakupunktur, er en forebyggende akupunkturbehandling som benyttes for a gjøre den gravide kvinnen mer forberedt til den forestående fødselen.

Flere forskningsstudier har vist at akupunkturbehandling har en gunstig effekt på fødselen. Blant annet kan stimulering av bestemte punkter gi endringer i livmoren slik at fødselsforløpet blir kortere. I tillegg vil du få en kropp som er bedre rustet til å takle fødselens påkjenninger, både fysisk og mentalt. Jordmødre rapporterer om færre tilfeller av keisersnitt, mindre bruk av epidural bedøvelse og flere igangsatte fødsler.
Vi starter gjerne med fødselsforberedende akupunktur fra uke 35, en gang i uken men det er også mulig å starte nærmere termin, da anbefales 2 behandlinger i uken for å oppnå best effekt. Behandlingen legges opp individuelt for den enkelte kvinne, og ut i fra eventuelle plager / symptomer du har.
Målet er å gradvis modne mormunnen frem mot termin, styrke livmoren og løsne spenninger i korsrygg og bekken. Da vil kvinnen ha de beste forutsetningene når hun går i fødsel.

Plager i svangerskapet

Min erfaring er at gravide responderer raskt på akupunkturbehandling. Kroppen din er I stadig endring, og plager kan dukke opp underveis I svangerskapet. I tillegg til den fodselsforberedende/modningsakupunkturen, vil behandlingen kunne hjelpe deg med dine plager under svangerskapet.

  • Svangerskapskvalme
  • Halsbrann
  • Tett nese
  • Søvnproblemer
  • Bekkenløsning
  • Vonde kynnere
  • Lett engstelse
  • Snu foster fra seteleie
  • Styrking og igangsetting av melkeproduksjonen etter fødsel
ØNSKER DU Å SETTE OPP EN TIME?

Ta gjerne kontakt på
67 90 55 55 eller mail: post@dinklinikk.no

menu