Det er ni risikofaktorer som står for utviklingen av mer enn 60 % av all Alzheimer. Og det er tre tilskudd og en drikk som du bør få i deg regelmessig for å hindre utviklingen.

Daglige tilskudd av C.vit, E.vit, B12 (folat) og daglig inntak av kaffe ser ut til å beskytte mot utviklingen av sykdommen, som har ni klare riskofaktorer, sier forskere ved University of California, San Fransisco.

De ni faktorene er:
- overvekt
- røyking (spesielt hos mennesker med asiatisk opprinnelse)
- innsnevring av halspulsårene
- type 2 diabetes (spesielt hos mennesker med asiatisk opprinnelse)
- lav utdannelse
- depresjon
- høyt blodtrykk
- magerhet og underernæring
Disse faktorene er ansvarlig for 2/3 av alle tilfeller av Alzheimers sier forskerne. Av disse faktorene er høye nivåer av homocystein (en aminosyre som kroppen produserer) og depresjon de to viktigste, og tilstedeværelse av de andre nevnte faktorer øker sjansen for utvikling av sykdommen dramatisk. (Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2015; jnnp-2015-310548)