Din Klinikk Lørenskog er midlertidig ute av drift og har ikke noe behandlingstilbud akkurat nå grunnet Thor Helge Bergans plutselige bortgang.

Det jobbes med å få på pass en løsning for videre drift.


Konsultasjoner avtalt hos Thor Helge Bergan må utgå inntil videre, men vi kontakter deg hvis vi får på plass en løsning for videre drift.

Haster det med time hos homeopat/akupunktør, kan du kan du kontakte Heidi Biek ved Din Klinikk Eidsvoll på telefon 90 91 00 46, https://www.dinklinikkeidsvoll.no/.

Haster det med time hos akupunktør kan du kontakte Trine Jensen Strand ved Din Klinikk Jessheim på telefon 63 97 46 46https://www.dinklinikkjessheim.no/.

Trenger du time hos kiropraktor, fysioterapeut, massør eller nåling for muskelskjelettsmerter er du velkommen til å kontakte NEMUS Lørenskog, som Din Klinikk var samlokalisert med, på telefon 67 90 66 62 eller https://nemus.no/lorenskog/

Ønsker du utskrift av din journal kan du kontakte NEMUS Lørenskog på telefon 67 90 66 62. Journalutskrift må hentes ved personlig oppmøte.

Just walking 20 minutes a day at a brisk pace could be enough to prevent an early death, say researchers who reckon that inactivity is twice as deadly as obesity.

Walking every day can reduce the risk of premature death by up to 30 per cent, say researchers at Cambridge University, who have assessed the lifestyles and health of 334,161 men and women around Europe. They estimate that 337,000 of 9.2 million deaths recorded across Europe are the result of obesity—where the body-mass index (BMI) is 30 or over—but double that number, 676,000 deaths, were the result of inactivity.

In their study, the researchers reckon that 22 per cent of the participants were inactive, which means they did no recreation activity and were sitting down most of the time at work. However, they would fall into the next category of moderate exercise if they walked every day for just 20 minutes, and this would reduce their risk of premature death by between 16 and 30 per cent.

(Source: American Journal of Clinical Nutrition, 2015; doi: 10.3945/ajcn.114.100065)