Majoriteten av sykehuspasienter bruker også alternative behandlingsmetoder ved siden av, viser en ny studie ved et kanadisk barnesykehus.

De fleste rapporterer at de har fått hjelp av de alternative metodene, men ca en tredjedel av pasientene forteller ikke om dette til sykehuspersonalet.
(Kilde: CMAJ Open, 2014, 2:e217)