• Blodsukker
  • CRP (”senkning”)
  • Streptokokker
  • Antioksidantkapasitet/behov for kosttilskudd
  • Urin: blærekatarr, blod, leukocytter, ketose, m.m.
  • Blodtrykk
  • pH/syre
  • basebalanse

VI REKVIRERER OGSÅ ALLE PRØVER TILGJENGELIG PÅ FÜRST MEDISINSKE LABORATORIUM