• Svangerskapskvalme.
  • Modningsakupunktur, fødselsforberedende akupunktur.
  • Snuing av fostre som ligger i seteleie.
  • Styrking  og igangsetting av melkeproduksjonen etter fødsel.