• Angst og fobier.
  • Depresjon og nedstemthet.
  • Slitenhet, motivasjonsløshet, "møtt veggen".
  • ADHD
  • Sinne.
  • Uro og nervøsitet.
  • Søvnløshet.